ข่าวกีฬา

ข่าวกีฬา กกท.นำร่องจัดกิจกรรมลานกีฬา”แซท ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์”ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย-เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพวิถีใหม่

ข่าวกีฬา กกท.นำร่องจัดกิจกรรมลานกีฬา”แซท ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์”ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย-เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพวิถีใหม่

 

ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ากกท. ร่วมด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และนายวาริน ขาวทอง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมลานกีฬา

“แซท ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์” (SAT-PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE) โดยมีนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค4

นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดภูเก็ต นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดยะลา นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล จ.ภูเก็ต
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

“ศักยภาพการกีฬา” ซึ่งมีแผนการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน

14

และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา จึงมีแนวคิดในการจัดลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

จึงเป็นที่มา ของการจัดลานกีฬาแนวใหม่ SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต แห่งนี้ เพื่อประชาชนทุกคนจะได้มีพื้นที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยไข้ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย

“โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือกันในหลายฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เราคิดกันว่าตอนนี้ในเหตุการณ์สภาวะบ้านเมืองที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรายังทำยังไงที่เรากระตุ้นการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ สร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชน ได้ลองเล่นกีฬา ลองคิดดูว่าภาวะแบบนี้ ข้อจำกัดต่างๆ มีค่อนข้างเยอะ

แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมกีฬา ร่างกายของพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกัน และเราเห็นว่าการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย คือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด การฉีดวัคซีน แน่นอนว่าเป็นการป้องกันในชั้นต้น แต่ทำยังไงที่เราจะสร้างกระแสการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาที่ได้ริเริ่มโครงการลานกีฬาขึ้นมาร่วมกันกับคณะปฏิรูปกีฬา” ดร.ก้องศักด กล่าว

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม “แซท ภูเก็ต นิว นอร์มอล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กซ์เซลเลนซ์” กำหนดจัดขึ้นที่ลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จ.ภูเก็ต เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมาไปจนถึง 7 ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งถือเป็นลานกีฬาแนวใหม่ครั้งแรกของภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ในเมืองสปอร์ตซิตี้ (Sports City) ของเมืองไทย โดยจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป

ทุกวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 19.30 น. ซึ่งพื้นที่กิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ประกอบด้วย 8 ชนิดกีฬา ดังนี้ เซิร์ฟสเกต, มวยไทย, เทคบอล, กอล์ฟ, จักรยาน, บาสเกตบอล, เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน โดยจะมีอุปกรณ์กีฬาที่จะใช้สำหรับการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้งาน โดยลานกีฬาแต่ละชนิด จะจัดหมุนเวียนกันไป สัปดาห์ที่ 1-3 พบกับ ลานกีฬาเซิร์ฟสเกต, เทเบิลเทนนิส,

แบดมินตัน และจักรยาน สัปดาห์ที่ 4-6 พบกันลานกีฬาเซิร์ฟสเกต, เทคบอล และมวยไทย สัปดาห์ที่ 7-8 พบกับลานกีฬาเซิร์ฟสเกต, บาสเกตบอล และกอล์ฟ

ขอบคุณข่าว : www.siamsport.co.th

สนใจสมัคร ติดต่อ : www.casinosbobetonline108.com